... κι είμαστε ακόμα ζωντανοι ! αφιερωμένο εξαιρετικά .....