Προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που απολύονται από την Frigoglass - Δείτε το ρεπορτάζ