Οργή προκαλούν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ - "Φουσκωμένοι" λόγω...ρυθμιζόμενων και λοιπών χρεώσεων

Είναι να εξοργίζεται κανείς και να τραβά τα μαλλιά του όταν φτάνει στο σπίτι του ο εκκαθαριστικός λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος ... Και στην Πάτρα η κατάσταση δεν είναι διαφορετική όπως και σε όλη την Ελλάδα.  Οικογένεια που μένει στο κέντρο της πόλης, σε σπίτι 100 τμ.., για την περίοδο 7-5 εώς 4-9 πήρε λογαριασμό με την καθαρή αξία κατανάλωσης ρεύματος να είναι μόλις στα 165,94 ευρώ και κλήθηκε να πληρώσει κάτι λιγότερο από 300 ευρώ και συγκεκριμένα 296 ευρώ ! Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις και λοιπές χρεώσεις ξεπερνούν όπως βλέπετε την καθαρή αξία κατανάλωσης του ρεύματος της οικογένειας και φτάνουν τα ... 189.97 ευρώ!  Ο καταναλωτής κλήθηκε λοιπόν  να καταβάλλει υπέρογκες χρεώσεις .

Πάνω απο το  60% του λογαριασμού της ΔΕΗ είναι «χαράτσια» !

Η κατάσταση είναι απελπιστική για τους πολίτες που παλεύουν για να τα βγάλουν πέρα και αναγκάζονται να πληρώνουν όχι αυτά που θα έπρεπε αλλά αυτά που αποφασίζουν κάποιοι "μεγάλοι εγκέφαλοι" ότι πρέπει .

Θυμίζουμε ότι το 2009 είδαμε για πρώτη φορά στους λογαριασμούς της  ΔΕΗ (εκτός από τις χρεώσεις για δημοτικά τέλη, διάφορα (ΕΦΚ/Ειδικό τέλος 5% κλπ) και ΕΡΤ που πάντοτε αναφέρονταν χωριστά ως συνεισπραττόμενες  χρεώσεις υπέρ τρίτων) τη χρέωση για ηλεκτρικό ρεύμα να αναλύεται σε χρέωση για «Δίκτυο Μεταφοράς», «Δίκτυο Διανομής», «Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας» «Ειδικό Τέλος ΑΠΕ» και «Κατανάλωση Ρεύματος». Οι χρεώσεις αυτές, οι οποίες έχουν πλέον μετονομασθεί σε «ρυθμιζόμενες χρεώσεις», δηλαδή χρεώσεις για «ΑΔΜΗΕ» (Σύστημα μεταφοράς), «ΔΕΔΔΗΕ» (Δίκτυο Διανομής), «ΥΚΩ» (Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας», «ΕΤΜΕΑΡ» και «Λοιπές Χρεώσεις», σταδιακά αυξήθηκαν και έφθασαν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος στο ύψος που έχουν σήμερα.

Αυτά πληρώνουμε περισσότερο σε ένα λογαριασμό της ΔΕΗ :

-Πρώτη χρέωση  για Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας. Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1040/07κσι ΦΕΚ Β' 1614/10), οι υπηρεσίες: α) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών β) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους καταναλωτές γ) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό "Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο" (Κ.Ο.Τ.) σε ευπαθείς καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

-Δεύτερη χρέωση το πολυσυζητημένο ΕΤΜΕΑΡ αξίας 27,04 ευρώ. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το τέλος αυτό προσδιορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ). Αποτελεί τη συνεισφορά όλων στη μείωση εκπομπών αερίων.

-Τρίτη χρέωση Ειδικό Τέλος 5‰  Η ΔΕΗ υποχρεούται να συνεισπράτει με τους λογαριασμούς ρεύματος τη χρέωση για το Ειδικό Τέλος 5‰ και να την αποδίδει στο Κράτος. Η εκτιμώμενη μέση επιβάρυνση λόγω ΕΙΔ.ΤΕΛ 5‰ είναι της τάξης των 0,5 ευρώ ανά 1.000 kWh.

-Τέταρτη χρέωση ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης. Το Κράτος με νομοθετική ρύθμιση επέβαλε σε όλους τους Καταναλωτές τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στους λογαριασμούς ρεύματος. Η ΔΕΗ συνεισπράτει με τους λογαριασμούς ρεύματος τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον αποδίδει στο Κράτος. Η επιβολή του (ΕΦΚ) ξεκίνησε από 2.5.2010. Τον ΕΦΚ χρεώνονται όλοι οι καταναλωτές ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει. Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, υπολογίζεται επί της κατανάλωσης και υπόκειται σε ΦΠΑ.

-Πέμπτη χρέωση είναι δημοτικά τέλη, δημοτικοί φόροι, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας . Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη βάσει των Νόμων 25/75, 429/76, και 1080/80, να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος τα υπέρ τρίτων ποσά των Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου και βάσει του Ν.2130/93 το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και να διακόπτει την παροχή εάν αυτά δεν καταβάλλονται από τον πελάτη. Η χρέωση των Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) του Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) γίνεται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου.

-Έκτη χρέωση είναι προς τη ΕΡΤ. 

-Έβδομο είναι η χρώση του ΦΠΑ  τέλος,

-Διάφορες χρεώσεις/πιστώσεις  

Μήπως εκείνοι οι "μεγάλοι εγκέφαλοι" πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούν πώς οι καταναλωτές ... δεν αντέχουν να πληρώνουν άλλο !