Πάτρα ... 1904!

Άποψη της Πάτρας από την Άνω Πόλη (1904), φωτ. Alexander Lamont Henderson (Αρχείο Μουσείου Μπενάκη)