Η εποχή που η Πάτρα είχε...Τραμ!

Κάποτε η Πάτρα ήταν βιομηχανική πόλη σε ανάπτυξη και διέθετε  ακόμα και τραμ!
Αυτό δείχνει και η σχετική φωτογραφία. Το τραμ στις Ιτιές!
Παλαιά μεγαλεία που σήμερα προκαλούν θλίψη, γιατί ούτε τραμ ούτε σιδηρόδρομο διαθέτουμε….