Όταν η Όθωνος Αμαλίας δεν ήταν δρόμος ταχείας κυκλοφορίας

Κυριολεκτικά ένα εργοτάξιο ήταν η οδός Όθωνος Αμαλίας, αρκετές δεκαετίες πριν, που έσφυζε από ζωή, ενώ διακρίνονται οι γραμμές του ΟΣΕ μπροστά από το λιμάνι της Πάτρας.

Επίσης διαπιστώνεται κάτι που τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεχάσει…..Οικοδομική δραστηριότητα!