Τακτική Γενική Συνέλευση από το Ε.Κ. Πάτρας

Καλούνται οι Αντιπρόσωποι των Σωματείων της δύναμης του ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ, να πάρουν μέρος στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των Αντιπροσώπων που αποφάσισε και συγκαλεί η Διοίκηση του Ε.Κ. Πάτρας, στις 27 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 μμ. στο ισόγειο του Ε.Κ. Πάτρας, Κολοκοτρώνη 20.

Τα θέματα:

  • 1. Διοικητικός Απολογισμός 2018
  • 2. Οικονομικός Απολογισμός - Ισολογισμός 2018 και Προϋπολογισμός 2019
  • 3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 2018

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν οι Αντιπρόσωποι που τα Σωματεία τους έχουν καταβάλει τις συνδρομές στο Ε. Κ. ΠΑΤΡΑΣ, μέχρι 31/12/2018 με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ. Πάτρας