Πολιτική και Θρησκεία. Σχέσεις Αγγλικανών και Ορθοδόξων και βαλκανικοί εθνικισμοί 1860-1870

Το Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού  της  Ακαδημίας Αθηνών διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Πολιτική και Θρησκεία. Σχέσεις Αγγλικανών και Ορθοδόξων και βαλκανικοί εθνικισμοί στις δεκαετίες 1860 και 1870» και ομιλήτρια την Ελισάβετ Κοντογιώργη, διευθύντρια ερευνών, ΚΕΙΝΕ Ακαδημίας Αθηνών.

Συζητητής: Πασχάλης Κιτρομηλίδης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019 στις 18.00, στην Ακαδημία Αθηνών, Πανεπιστημίου 28, Ανατολική Αίθουσα.