Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ: Ο Μιχάλης Μπαϊρακτάρης μιλά με τον Πολυχρόνη Θωϊδη