Προσωπικά Δεδομένα: Η Έφη Καρούνια "φιλοξενεί" τον Σάκη Κλήρη