Η στάση των κομμάτων για τον διαχωρισμό Κράτους - Εκκλησίας. Δείτε το ρεπορτάζ