Σε πλήρη εγκατάλειψη χώρος που πρόκειται να γίνει πλατεία. Δείτε το ρεπορτάζ