Με ΜΑΤ και παρουσία εισαγγελέα άνοιξαν τον Χυτά της Αιγείρας. Δείτε το ρεπορτάζ