Κάτοικοι: Είμαστε ικανοποιημένοι από την επιχείρηση. Δείτε το ρεπορτάζ