Ανειδίκευτοι σε ακτινολογικά εργαστήρια στα νοσοκομεία της Πάτρας. Δείτε το ρεπορτάζ