Δυσκολίες με το ΕΦΚΑ για επαγγελματίες. Δείτε το ρεπορτάζ