Επιμένουν οι χαμηλές θερμοκρασίες. Δείτε το ρεπορτάζ