Η Μονάδα οικογενειακού προγραμματισμού στο ΠΕΔΥ Πάτρας. Δείτε το ρεπορτάζ