Υπάρχει ελπίδα για το φυσικό αέριο. Δείτε το ρεπορτάζ