"Ο Δήμος να ελέγχει τα κριτήρια και να μην δίνει έτσι τις σχετικές άδειες". Δείτε το ρεπορτάζ