Διάσταση απόψεων για το άνοιγμα της Κυριακής. Δείτε το ρεπορτάζ