Διαγραφή Ι.Χ. με παράβολο 20 Ευρώ. Δείτε το ρεπορτάζ