Διαμορφώνεται χώρος για ανήλικους μετανάστες. Δείτε το ρεπορτάζ