Το νομοσχέδιο και οι εργασιακές συνθήκες. Δείτε το ρεπορτάζ