Οι Έλληνες γυρίζουν την ...πλάτη στο ευρώ. Δείτε το ρεπορτάζ