Πάτρα 1878: Όταν υπήρχαν στην πόλη αμαξοποιία

Πάτρα 1878. Ο Σπυρίδων Καλυβωκάς, ο πρώτος φωτογράφος της Πάτρας, φωτογραφίζει το Αμαξοποιίο του Λορέντζου Μάμου, στην περιοχή μετά τον Άγιο Ανδρέα. Ο Λορέντζος Μάμος, στο κέντρο με τον λαιμοδέτη, "συν γυναιξί, τέκνων και συνεργατών επί τω έργω". Όλοι τους περιστοιχίζονται από υπό κατασκευήν άμαξες τύπου "Λαντώ".


Η σπάνια αυτή φωτογραφία αναφέρει στο Patras Memories - Αναμνήσεις απ' την παλιά Πάτρα ο Άρης Μπετχαβάς μπορεί να θεωρηθεί η πιο παλιά βιομηχανική φωτογραφία που έγινε στην Ελλάδα!


Αμαξοποιία:

κατασκευή αμαξών, καροτσιών, κάρων, αμαξωμάτων