Πρωτοχρονιά 1960 μαζί με κουραμπιέδες...

Οι Έλληνες δεν κάνουν γιορτές χωρίς κουραμπιέδες και τους αγοράζουν από «βουνά» τα οποία στοιχίζουν 60 δραχμές η οκά.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι παραμπνές Πρωτοχρονιάς το 1960.