Πάτρα 1930: Τα Υψηλά Αλώνια και το εύρος του τοπίου

Τα Υψηλά Αλώνια στην δεκαετία του 1930. Μπορεί κανείς να διακρίνει το εύρος του τοπίου που έβλεπαν τότε, αφού ο ορίζοντας ήταν ανοικξτός. Σήμερα είναι διαφορετική η εικόνα...