Όταν στην Πάτρα, το 1966 , οι μαθητές έρχονταν για εκδρομή...

Εκδρομή στη Πάτρα 4-6-1966 και αναμνηστική φωτογραφία στα λιοντάρια της πλατείας Γεωργίου. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για Γυμνάσιο απο την  περιοχή της Δράμας. Τότε προτιμούσαν την πόλη για τις εκδρομές τους, σήμερα είναι άφαντος και αυτός ο τουρισμός. Όλα πάντως, σε ασπρόμαυρο φόντο σε μια εποχή όπου οι πολυκατοικίες αρχίζουν να τσιμεντοπιούν την πόλη.