Πάτρα: Οι βόλτες στην πλατεία Γεωργίου σε άλλες εποχές

Η πλατεία Γεωργίου σε ασπρόμαυρη φωτογραφία και με εντυπωσιακή απεικονιση των ... απέναντι βουνών, δείχνει τους πολίτες να βολτάρουν . Κυριαρχεί το Θέατρο "Απόλλων" ενώ αμυδρά διακρίνονται κατάρτια ιστιοφόρων στο μόλο της Αγίου Νικολάου.