Το λιμάνι της Πάτρας στα 1961

Το λιμάνι της Πάτρας, 1961, από την συλλογή φωτογραφίων του Jan Willemsen.