Πάτρα 1900- 1920 : Το αραξοβόλι των ιστιοφόρων

Πάτρα 1990 -  1920 , η πόλη του χθες , πριν πολλές δεκαετίες με το μόλο της Αγίου Νικολάου γεμάτο με ιστιοφόρα σκάφη.