Πάτρα: Σε ποιό ύψος έχει κτιστεί το Κάστρο της Πάτρας;

Το Κάστρο της Πάτρας. Χτισμένο στη θέση της αρχαίας ακρόπολης, πάνω σε ένα λόφο ύψους 103 μ . που δεσπόζει της πατραϊκής πεδιάδας και της θάλασσας  και περιλαμβάνει όλες τις περιόδους της ιστορίας: Αρχαία, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, Τουρκοκρατία, Νεώτερη και Σύγχρονη. Η φωτογραφία απο το αρχείο του Δήμου Πατρέων