1852: Πως ήρθε ο Γουσταύος Κλάους στην Πάτρα

Ο Γουσταύος Κλάους γεννήθηκε στο Μέμινγκεν της Βαυαρίας το 1825 και ήρθε στην Πάτρα το 1852 για να αναλάβει το τμήμα εξαγωγών σταφίδας της εταιρίας Fels και Συντροφία. Ο Θεόδωρος Άμβουργερ διήυθυνε το τμήμα εισαγωγών. Η περιοχή ονομάστηκε Gutland. Το 1859, στη θέση Ρηγανόκαμπος (στα ανατολικά της

πόλης) αγόρασε 60 στρέμματα. Σ΄ αυτή τη θέση ο Κλάους δημιούργησε τον αμπελώνα του και την οινοποιία του. Οι φυτεύσεις άρχισαν το 1861 και η πρώτη φάση τους ολοκληρώθηκε το 1864. Ο Κλάους φύτεψε οινάμπελα και όχι σταφιδάμπελα γιατί ο καρπός τους ήταν άμεσα εξαργυρώσιμος. Η επιθυμία του ήταν να γίνει αμπελουργός, να συνδεθεί με έναν τόπο, να αποκτήσει ρίζες. Παντρεύτηκε τη Θωμα'ι'δα Καρμπούνη, απόφοιτοτου Αρσακείου και απέκτησε μια κόρη την Αμαλία.


Η έναρξη της λειτουργίας της εταιρείας τοποθετείται μέσα στη δεκαετία του 1860 με πιο πιθανή χρονιά το 1865. Το 1872 η οινοποιία μετατράπηκε σε μετοχική ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία <<ΑΧΑΙΑ>>. Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετείχε και η εμπορική εταιρεία σταφίδας Fels. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εκτός απο τον Κλάους, βρίσκουμε και τον Αλβέρτο Άμβουργερ, γιό του Θεόδωρου, και τον Ιωσήφ Ρίδελ. H διάταξη των αμπελώνων του Κλάους που περιβάλλουν το οινοποιείο αναδεικνύουν την Gutland σ'ενα θεαματικό χώρο χωρίς προηγούμενο. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αρχιτεκτονική του οινοποιείου.