Πάτρα: Τα Υψηλά Αλώνια με απίθανη θέα

Πάτρα αρχές 20ου Αιώνα. Τα Υψηλά Αλώνια με χορτάρι αλλά και με θέα έτσι ώστε να φαίνονται τα δυο καμπαναριά του Ι.Ν Παντανάσσης. Επιχρωματισμένη φωτογραφία .Απο το 1883 είχε κατασκευαστεί  εξέδρα για μουσική ενώ είχαν  εγκαταστάθηκαν 15 κρυστάλλινοι φανοί.