Πάτρα 1960: Το πανόραμα της πόλης

Πάτρα την δεκαετία του 1960 σε ασπρόμαυρη απεικόνιση των κυριοτέρων σημείων της εποχής. Παλιό Δημοτικό Νοσοκομείο, σήμερα χώρος πολιτισμού του Δήμου, η Αγίου Νικολάου με τον Φάρο της , οι σκάλες της ομώνυμης οδού και η Τριών Συμμάχων.