Πάτρα: Η Τριών Ναυάρχων με φόντο τα Υψηλά Αλώνια

Πάτρα , περίπου δεκαετία του 1950 στην Τριών Ναυάρχων. Αυτό πάντως που κυριαρχεί είναι το πράσινι. Φυσικά σε καλό πλάνο βρίσκεται η περιοχή των Υψυλών Αλωνίων με φόντο το μέγαρο Γκολφινόπουλου.