Πάτρα αρχές 20ου Αιώνα: Η κατάδυσις του Σταυρού...

Πάτρα αρχές του προηγούμενου αιώνα. Η καρ ποστάλ της εποχής, επιχρωματισμένη, μας ενημερώνει ότι γίνεται η "κατάδυσις του Σταυρού", είναι των Φώτων. Πολύς κόσμος στο μόλο της Αγίου Νικολάου με φόντο το Φάρο αλλά και τα πλοία της εποχής.