Κάλαντα απο παλιά με τα παιδιά της γειτονιάς

Τα κάλαντα, στις πολύ πίσω δεκαετίες, απο τα παιδιά της γειτονιάς. Πράγματι... μια φωτογραφία χίλιες λέξεις...