Το κάστρο της Πάτρας στα 1900

Πάτρα , περίπου στα 1990. Ο στρατώνας του Κάστρου σε αναμνηστική φωτογραφία καθώς το κάρο με τις προμήθειες μόλις έχει φτάσει...