Πάτρα: Ασπρόμαυρη εικόνα του λιμανιού της πόλης το1977

Πάτρα 1977: Το λιμάνι και ο σταθμός του ΟΣΕ. Η εμπορική κίνηση αλλά και μεγάλο μέρος της επιβατικής κίνησης, γινόταν τότε και απο το μόλο της Αγίου Νικολάου. Στο μεταξύ ο ιστορικός Φάρος της πόλης, είχε ξηλωθεί...