Πάτρα: Όταν οι πολίτες έκαναν με άνεση βόλτα στην προκυμαία

Πάτρα - Λιμάνι: Πρέπει να είμαστε στα 1930. Ο κόσμος βολτάρει κανονικά μέσα σε αυτό δίχως εμπόδια. Το κύμα σκάει πάνω στην προκυμαία που έχει "δέσει" εμπορικό πλοίο.Οι δέστρες είναι κανόνια της ... Επανάστασης του '21.

Πηγή, patrasoldphotos