Ποιό πρόσωπο αναλαμβάνει "ομαδάρχης" στην κυβέρνηση

Το πρώτο βήµα που προαναγγέλλει τον ανασχηµατισµό έκανε πριν από λίγες ηµέρες το Μέγαρο Μαξίµου, µε Προεδρικό ∆ιάταγµα που ισχυροποιεί σηµαντικά τη Γενική Γραµµατεία της κυβέρνησης -µε επικεφαλής τον Μιχάλη Καλογήρου-, και στέλνει µήνυµα σε νυν και... εν δυνάµει υπουργούς ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποφασίσει να σφίξει περισσότερο τα λουριά.

Το Προεδρικό ∆ιάταγµα για την τροποποίηση λειτουργίας της συγκεκριµένης Γενικής Γραµµατείας προβλέπει ότι συστήνεται «Γραφείο Επιστηµονικής και Γραµµατειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων», ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται σηµαντικά ο αριθµός των µετακλητών υπαλλήλων αλλά και των προϊσταµένων των γραφείων της Γενικής Γραµµατείας της κυβέρνησης.
Οι αρµοδιότητες τις οποίες αναλαµβάνει και µε τη… βούλα το νεοσυσταθέν γραφείο δείχνουν ότι στο Μέγαρο Μαξίµου επιθυµούν να βελτιώσουν τις µεγάλες δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται στη συνεργασία µε τα υπουργεία και έχουν ως αποτέλεσµα πρόχειρα και ελλιπή νοµοσχέδια, ασυνεννοησία µεταξύ υπουργείων σε θέµατα αρµοδιοτήτων και… βροχή τροπολογιών στη Βουλή που εκθέτουν την κυβέρνηση.