Νίκος Αντωνόπουλος: O κόμβος Ταμπαχάνων και τα υπάρχοντα προβλήματα

Ο πρώην αντιδήμαρχος της Πάτρας Νίκος Αντωνόπουλος, μετά από απουσία ετών, έκανε αισθητή παρέμβαση για τα ζητήματα που έχουν προκύψει στον κόμβο Ταμπαχάνων, παρατηρώντας τα ακόλουθα:

    Έντονο πρόβλημα κυκλοφοριακής συμφόρησης, για τους κινούμενους από Αρόη και Σύνορα
    Ζήτημα οδικής ασφάλειας λόγω στενών πεζοδρομίων , απουσίας ασφαλών και επαρκών διαβάσεων πεζών,
    Επικινδυνότητα λόγω υψηλών ταχυτήτων και στη κατοικημένη περιοχή ζώνη αλλά και των 60χλμ εκτός και των 50 χλμ. στις επικίνδυνες κλειστές στροφές των σηράγγων
    Σοβαρά προβλήματα λόγω απαγόρευσης αριστερής στροφής από Μ Π στην 6ου Συντάγματος, στη Κανακάρη και από Παναχαΐδος Αθηνάς.
    Κατάφωρη παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη στους Κόμβους Ταμπαχάνων και Κουρτέση
    Ελλειψη κίτρινης διαγράμμισης και επαρκούς σήμανσης διαβάσεων σε κομβικά σημεία με ανεξέλεγκτη στάθμευση.
    Κακή ρύθμιση διαμοιρασμού του χρόνου από τους φωτεινούς σηματοδότες