Μείωση της Γραφειοκρατίας ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΒΕΛΗ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν.Δ.


Σε μικροοικονομικό επίπεδο, οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την καλύτερη λειτουργία των ελληνικών αγορών προϊόντων και υπηρεσιών αφορούν κυρίως τη δραστική μείωση των ρυθμίσεων που εμποδίζουν την είσοδο νέων παικτών στις αγορές και τις νέες επενδύσεις.

Αποτελεί κρίσιμο λάθος για την οικονομική μας πολιτική να θεωρούμε το

ζήτημα του ανταγωνισμού ως ανεξάρτητο από αυτό των επενδύσεων και ως ένα ζήτημα που η κατάλληλη αντιμετώπισή του, θα γίνει με διοικητικά μέτρα.

Επί του πρακτέου, πρώτα θα πρέπει να μειωθεί δραστικά το ρυθμιστικό βάρος για τις επιχειρήσεις, με κατάργηση όσων τυπικών διατάξεων περιορίζουν την είσοδο επιχειρήσεων, δημιουργούν κλειστές αγορές και δυσχεραίνουν τις επενδύσεις.

Δεύτερον και εξίσου σημαντικό, πολλοί άλλοι φραγμοί εισόδου οφείλονται

σε γραφειοκρατικά εμπόδια που επιβάλλει η πολιτεία, όπως το ότι για μια επένδυση μπορεί να απαιτείται μια υπερβολικά μακριά και περίπλοκη σειρά αδειών από πολλές διαφορετικές υπηρεσίες.

Τρίτον, σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν πολλές τυπικές απαγορεύσεις και λοιπές ρυθμίσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη της διαφθοράς, η οποία λειτουργεί ως ένα επιπλέον εμπόδιο εισόδου.

Η κατάργηση τυπικών εμποδίων εισόδου, η μείωση της γραφειοκρατίας και η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελούν συνθήκες για νέες επενδύσεις και ιδιαίτερα σημαντικά για τις ξένες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι

απαραίτητα οικείες με την ελληνική νομοθεσία και ιδιομορφίες.

Εάν διευκολυνθεί η είσοδος νέων επιχειρήσεων και η αύξηση των επενδύσεων, αναμένεται να υπάρξουν συστηματικά θετικές επιδράσεις και στην ένταση του ανταγωνισμού και στο επίπεδο τιμών.

Οι επιδράσεις θα επέλθουν άμεσα με την αύξηση του παραγωγικού

δυναμικού (και άρα με την προσφορά να είναι σχετικά μεγαλύτερη από τη ζήτηση) και με την ένταση του ανταγωνισμού λόγω της αύξησης του αριθμού των επιχειρήσεων. Αλλά και έμμεσα, καθώς σε αγορές όπου υπάρχει υπερβάλλον παραγωγικό δυναμικό και όχι μόνο υψηλός αριθμός επιχειρήσεων αλλά και δυναμική εισόδου και εξόδου είναι πολύ περισσότερο δυσχερές για τις επιχειρήσεις να προβούν σε συμπράξεις ή άλλες πρακτικές που νοθεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό.