Το Ποτάμι για τα αδέσποτα στην Πάτρα: Ο Δήμος οφείλει να λύσει το θέμα

Mε αφορμή την παγκόσμια ημέρα αδέσποτων ζώων, αλλά κυρίως σχετικά
δημοσιεύματα που αναφέρονται σε αύξηση των κρουσμάτων θανάτωσης με φόλες
αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην Πάτρα, το Ποτάμι Πάτρας εξέδωσε την κάτωθι
ανακοίνωση:

Μέχρι τα τέλη του έτους 2015 την φροντίδα περισυλλογής και περίθαλψης των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην Πάτρα την είχε αναλάβει ο Σταθμός Μέριμνας
Ζώων, ο οποίος είχε συσταθεί με έξοδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Από την στιγμή
όμως που ο Σταθμός προέβη σε αναστολή του έργου του, ξεκίνησε και η
«περιπέτεια» των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην πόλη μας. Δυστυχώς και για τα
ίδια τα ταλαιπωρημένα ζώα αλλά και για τους δημότες, από εκείνο το χρονικό σημείοκαι εντεύθεν η λύση στο πρόβλημα δεν έχει βρεθεί, καθώς διαρκώς αναζητείται. Η  κείμενη νομοθεσία όμως είναι σαφής.

Η ευθύνη για την αντιμετώπιση της κατάστασης είναι συγκεκριμένη και «βαραίνει»
τις πλάτες της δημοτικής αρχής. Η μέριμνα για την περισυλλογή και διαχείριση των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς ανήκει ρητώς στην αρμοδιότητα των Δήμων, δηλαδή
στον Δήμο Πατρέων. Η αρμοδιότητα αυτή δύναται να ασκηθεί και από φιλοζωικές
ενώσεις και σωματεία, μόνο υπό συγκεκριμένους όρους και προυποθέσεις που τάσσει
ο νόμος, μετά από σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος, σε
κάθε περίπτωση, διατηρεί πάντως τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων.

Καλό θα ήταν λοιπόν οι αρμόδιοι να αφήνουν και κανένα κενό «σημείο» στο
πρόγραμμα των συνεχών «διεκδικήσεών» τους, για να βρίσκουν λύσεις για θέματα
που αφορούν ζωές και οφείλουν να λύνουν …σήμερα και όχι στο τέλος της
πενταετίας.