Από ανθρώπινο παράγοντα το 98% των πυρκαγιών στην Αχαία (Πίνακες)

Σε ανάλυση των αιτίων δασικών πυρκαγιών σε Αχαΐα και Κεφαλονιά, αξιοποιώντας δεδομένα που παραχωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, για το χρονικό διάστημα από το 2000 έως και το 2016, προχώρησε το "WWF Ελλάς", όπου μεταξύ άλλων αναφέρει:

Με βάση την ανάλυση μας, το 48% των δασικών και αγροδασικών πυρκαγιών στην Αχαΐα, ξεκίνησε από εμπρησμό από αμέλεια, σχεδόν το 30% ξεκίνησε από εμπρησμό από πρόθεση, περίπου το 2% από κεραυνούς (τα μόνα φυσικά αίτια) και το 20% από αίτια τα οποία είναι ανθρωπογενή μεν αλλά άγνωστα δε.

Πιο συγκεκριμένα, από αμέλεια, ξεκίνησε σχεδόν το 64% των δασικών και αγροδασικών πυρκαγιών στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) της Πάτρας και το 52% των πυρκαγιών πέριξ της πόλης της Πάτρας, ενώ στο Αίγιο, την Κάτω Αχαΐα και τα Καλάβρυτα τα ποσοστά αμέλειας είναι επίσης αρκετά υψηλά, περίπου 37%, 35% και 30%, αντίστοιχα.

Για την περίπτωση της Αχαΐας, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για:

  • α) τον πολύ σημαντικό ρόλο που μπορούν να παίξουν στην έγκαιρη ειδοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος – στον αριθμό 199 – σε περίπτωση πυρκαγιάς καθώς και για
  • β) το τι πρέπει να αποφύγουν έτσι ώστε να μην προκαλέσουν οι ίδιοι την έναρξη μιας πυρκαγιάς από αμέλεια, έχει μεγάλη σημασία.

Χρειάζεται να δοθεί έμφαση σε κάτι τέτοιο και αξίζει τον κόπο. Το παραπάνω, αν και δεν πρέπει να λείπει, δεν φαίνεται όμως να μπορεί να βοηθήσει τόσο στην περίπτωση της Κεφαλονιάς όπου πρέπει αρχικά, τουλάχιστον, να διευκρινιστεί:

  • α) ποιο μέρος του 41% των αγνώστων αιτίων αντιστοιχεί σε αμέλεια και ποιο αντιστοιχεί σε πρόθεση έτσι ώστε να φανεί αν το “αρχικό” 43% της πρόθεσης είναι στην πραγματικότητα 50, 65 ή 75% και στη συνέχεια
  • β) ποια είναι τα διαχειριστικά ή/και τα “αστυνομικά” μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν εκεί και με ποιον τρόπο θα αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους. Ακολουθώντας βήματα σαν και τα παραπάνω, θα αναδειχθούν προτεραιότητες που μπορεί να μη λύσουν τα προβλήματα από την μια μέρα στην άλλη αλλά σίγουρα θα αποτελέσουν το αρχικό πλαίσιο και σε κάποιες περιπτώσεις τη βάση πάνω στην οποία θα μπορέσουν να ευδοκιμήσουν οι μελλοντικές μας προσπάθειες για την μείωση των δασικών πυρκαγιών και των επιπτώσεων τους στο φυσικό περιβάλλον.