Επιμορφωτικά Σεμινάρια Λαϊκού Πολιτισμού από το Λύκειο Ελληνίδων

Το Λύκειον των  Ελληνίδων Πατρών, καινοτομώντας στα πολιτιστικά δρώμενα της ευρύτερης περιοχής, εισήγαγε με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους μια σειρά δραστηριοτήτων, που αφορούν την μελέτη και την διδασκαλία του λαϊκού πολιτισμού σε διάφορα επίπεδα.

Στις 15 Οκτώβρη, εγκαινιάστηκε ο νέος Κύκλος Επιμορφωτικών Σεμιναρίων Λαογραφίας, με τίτλο: «Λαϊκός πολιτισμός και μουσικοχορευτικές παραδόσεις. Απ’ την Επιτέλεση στην Αναπαράσταση», με τον κοινωνικό λαογράφο Θάνο Κώτση. Ο Κύκλος αυτός αφορά μια σειρά εννέα ενοτήτων που ολοκληρώνονται τον Ιούνιο του 2018, με μια δίωρη μηνιαία συνάντηση κάθε φορά, στο Επιμελητήριο Αχαΐας. Η πρώτη ενότητα αφορούσε την θεωρία και Μεθοδολογία της Ελληνικής Λαογραφίας απ’ τις απαρχές της επιστήμης, μέχρι τις σύγχρονες προσεγγίσεις. Η δεύτερη ενότητα, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου, αφορούσε το Δημοτικό τραγούδι: Δημιουργία, κοινωνική λειτουργία και πολιτισμικές σημασίες. Κύριος θεματικός άξονας των ενοτήτων, αποτελεί η ολιστική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού στην παραδοσιακή κοινωνία και η εξέλιξη του καθώς και η πολιτιστική διαχείριση της «παράδοσης» στην νεοτερικότητα.

Ως στόχοι των επιμορφωτικών σεμιναρίων τίθενται, η αποσαφήνιση βασικών όρων του λαϊκού πολιτισμού, η εισαγωγή στην ερμηνεία των λαϊκών δρωμένων, η μελέτη του μουσικοχορευτικού φαινομένου στην κοινότητα αλλά και η μεταφορά του στις αναπαραστάσεις από διάφορους φορείς στην συγχρονία, καθώς και η εισαγωγή στην επιτόπια εθνογραφική έρευνα που χρησιμοποιεί η λαογραφία για την καταγραφή και την ερμηνεία των πολιτισμικών φαινομένων του λαϊκού πολιτισμού. Ο Κύκλος αυτός απευθύνεται σε παιδαγωγούς, χοροδιδασκάλους, χορευτές, μουσικούς, ερευνητές και βέβαια σε όσους αγαπούν τον λαϊκό πολιτισμό και η ολοκλήρωση του οδηγεί σε απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης απ’ το Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών.