Αντώνης Χαροκόπος : Το Κράτος πρόνοιας έχει καταρρεύσει

Τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα τα Άτομα με Αναπηρία στην καθημερινότητα τους είναι πάρα πολλά .  Επικοινωνίας , μετακίνησης , μόρφωσης , επαγγελματικής αποκατάστασης, δημιουργία οικογένειας, άθλησης, ψυχαγωγίας πολλές φορές κοινωνική απόρριψη , περιθωριοποίηση.  Προβλήματα στα οποία η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία προσπαθεί να δώσει λύσεις , μέσω ενός αγώνα που δεν σταματά στο πέρασμα των ετών.

Ο Αντώνης Χαροκόπος Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οργανωτικός Γραμματέας ΕΣΑμεΑ (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) μιλά στο achaianews.gr για την κατάσταση που επικρατεί , τις λύσεις που αναζητούνται για πολλά και σοβαρά θέματα αλλά και τα βήματα που έχουν γίνει μέσω και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους στην καθημερινότητά τους είναι αυτό της προσβασιμότητας. Σε κάθε σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των ανθρώπων, όχι μόνο σε δημόσιους χώρους, αλλά και σε ιδιωτικούς. Πόσο "φιλική" είναι άραγε προς τα Άτομα με Αναπηρία η Πάτρα σε ότι αφορά τις υποδομές αλλά και από την πλευρά των πολιτών; Ο κ. Χαροκόπος αναφέρει στο achaianews.gr:
 
«Η Πάτρα ως ένα μεγάλο αστικό κέντρο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας. Κατειλημμένες θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, μπλοκαρισμένες από οχήματα ράμπες, κατεστραμμένα πεζοδρομία,  που καθιστούν αδύνατη τη διάβαση είναι λίγα μόνο από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα με κινητικές αναπηρίες, οι τυφλοί κ.α. Παρόλο που έχουν γίνει προσπάθειες από τις εκάστοτε Δημοτικές Αρχές μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έργων που έγιναν κατά την προετοιμασία των ολυμπιακών αγώνων αλλά και ιδίων πόρων το φαινόμενο της έλλειψης προσβασιμότητας παρατηρείται σε όλο το φάσμα του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος, ακόμα και σε υπηρεσίες. Δυστυχώς και οι πολίτες, σε πολλές περιπτώσεις δείχνουν έλλειψη αγωγής και ευαισθησίας καθιστώντας την πόλη μη προσπελάσιμη.»  
 
Την ίδια ώρα η οικονομική κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχει πολλαπλασιάσει τα προβλήματα στα Άτομα με Αναπηρία κάνοντας ακόμη πιο δύσκολη την επιβίωση τους.
 
«Βρισκόμαστε σε μία χρονική περίοδο που η χώρα πλήττεται από μία εντεινόμενη κρίση και οι αντοχές της κοινωνίας βρίσκονται σε οριακό σημείο. Είναι πλέον γεγονός ότι το Κράτος Πρόνοιας έχει καταρρεύσει και στα πρώτα «θύματα» συγκαταλέγονται τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους, από τις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας. Η σκληρή οικονομική λιτότητα που ακολουθείται σε συνδυασμό με την κοινωνική και πολιτική αστάθεια επηρεάζει πολλαπλά τα άτομα με αναπηρία και καθιστά ακόμα και την επιβίωση τους δυσκολότερη»

Υπάρχουν ωστόσο θέματα στα οποία θα πρέπει όπως τονίζει ο κ. Χαροκόπος να υπάρξει άμεση παρέμβαση του Κράτους και της Πολιτείας.
 
«Η Πολιτεία έχοντας ως γνώμονα τον σεβασμό προς τον άνθρωπο και την διατήρηση της αξιοπρέπειάς του πρέπει να προβεί σε ενέργειες που θα εξασφαλίζουν την υγεία, την πρόνοια και την κοινωνική φροντίδα. Η εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα λόγω υποστελέχωσης και έλλειψης χρηματοδότησης, η στήριξη των δομών που λειτουργούν φορείς ατόμων με αναπηρία και των ιδρυμάτων, η συνεργασία της Πολιτείας με την τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού και τους φορείς εκπροσώπησης ατόμων με αναπηρία αποτελούν ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να επαναφέρουν την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη, μακριά από κινήσεις οίκτου και πράξεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα.»

Οι προσπάθειες για ένα καλύτερο αύριο για τα Άτομα με Αναπηρία δεν σταματούν. Πρόσφατα μάλιστα είχαμε την υπογραφή του Πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Ε.Σ.Α.μεΑ. Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μιλά στο achaianews.gr και για τους στόχους αυτού το πρωτοκόλλου συνεργασίας.

«Το πρωτόκολλο συνεργασίας που συμφωνήθηκε να υπογραφεί αποτελεί πανελλαδική πρωτοβουλία συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των ατόμων με αναπηρία και Κοινωνικό Εταίρο της Πολιτείας (βάσει Ν.2430/1996), την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) με σκοπό την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου αμοιβαίας συνεργασίας με στόχους την ανεμπόδιστη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην τοπική κοινωνία αλλά και την τόνωση της τοπικής οικονομίας μέσω δράσεων όπως η δημιουργία κατασκηνώσεων για άτομα με αναπηρία, η βελτίωση της προσβασιμότητας στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον, η ανάπτυξη προγραμμάτων ψυχαγωγίας και αθλητισμού κ.α. Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας πρόκειται να τεθεί προς έγκριση στην επικείμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου»


Ελένη Παρασκευοπούλου