Υπέρ της ίδρυσης Νομικής Σχολής στο ΑΕΙ Πάτρας η Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α

Ναι λέει και η Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α. στην ίδρυση Νομικής Σχολής στο ΑΕΙ Πάτρας, επισηαμίνοντας ότι αυτό θα συμβάλλει στην ενίσχυση του Πανεπιστημίου και παράλληλα θα ανακουφίσει τις οικογενειες από τα έξοδα μετακίνησης των παιδιών τους σε άλλες σχολές στην Ελλάδα.

"Ανακοινώθηκε η ίδρυση Νομικής Σχολής που ήταν αίτημα ετών και αποτελεί αναμφίβολα θετική εξέλιξη τόσο για το Πανεπιστήμιο Πατρών, όσο και για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοδυτικής Ελλάδας
Η Ομοσπονδία ΕΒΕ Νομού Αχαΐας θεωρεί ότι με αυτή την απόφαση ενισχύεται σημαντικά το Πανεπιστήμιο της πόλης εμπλουτίζοντας και διευρύνοντας το εκπαιδευτικό του φάσμα
 
Χρειάζεται να επισημανθεί και το όφελος από τη δραστική μείωση του κόστους σπουδών των επιτυχόντων στη Νομική από περιοχές της Νοτιοδυτικής Ελλάδας λόγω της μείωσης των μεταφορικών και εν μέρει της στέγασης που απαιτούνταν για τις αντίστοιχες σχολές και που πολλές φορές αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα στην επιλογή αυτής της σχολής

Ακόμα για την πόλη θα προκύψει σημαντικό οικονομικό όφελος από την εισροή νέων φοιτητών αφού θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας αλλά και πολλοί συμπολίτες μας θα ελαφρυνθούν από την κοστοβόρα φοίτηση στις άλλες μακρινές περιοχές. Η ίδρυση της σχολής θα προσδώσει επιπλέον οφέλη σε πνευματικό, πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο.

Ελπίζουμε να υλοποιηθεί η απόφαση της ίδρυσης της σχολής και να μην παραμείνει απλώς μια ακόμα εξαγγελία."